Wacana pemikiran ekonomi islam, tampaknya mengundang daya tarik tersendiri di kalangan ulama dan cendikiawan muslim. Mereka memaparkan prinsip ekonomi islam.