Daftar Materi Ilmu Shorof [Lengkap]

Dalam Ilmu shorof, dikenal istilah istilah seperti bina, tashrif istilahi, tashrif lughowi, dan lain-lain. Ilmu ini terdiri dari beberapa bab. Dan semuanya saya klasifikasikan pada keterangan di bawah.

Bina

Sebelum mempelajari semua bab ilmu shorof, ada baiknya Anda kuasai materi bina terlebih dahulu. Mengingat bina dan shorof sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

Ada tujuh macam bina dalam ilmu shorof, yaitu:

 1. Bina shohih
 2. Bina mahmudz
 3. Bina mudho’af
 4. Bina mitsal
 5. Bina ajwaf
 6. Bina naqish
 7. Bina lafif

Tashrif Ishtilahi dalam Ilmu Shorof

Ada banyak bab ilmu shorof yang perlu dikuasai. Meliputi Tsulâtsî Mujarrod, Tsulâtsî Mazîd, Ruba’i Mujarrad, Mulhaq Ruba’i Mujarrad, Ruba’i Mazid.

Untuk lebih jelasnya, simak pemetaan di bawah !!

Tsulâtsî Mujarrod

 1. Wazan فعَل – يفعُل
 2. Wazan فعَل – يفعِل
 3. Wazan فعَل – يفعَل
 4. Wazan فعِل – يفعَل
 5. Wazan فعُل – يفعُل
 6. Wazan فعِل – يفعِل

Tsulâtsî Mazîd 1 Huruf

 1. Wazan فعَّل
 2. Wazan فاعل  
 3. Wazan أفعل

Tsulâtsî Mazîd 2 Huruf

 1. Wazan تفاعل
 2. Wazan تفعّل
 3. Wazan افتعل
 4. Wazan انْفَعَلَ
 5. Wazan افْعَلَّ

Tsulatsi Mazid 3 Huruf

 1. Wazan اِسْتَفْعَلَ
 2. Wazan اِفْعَوْعَلَ
 3. Wazan اِفْعَالَّ
 4. Wazan اِفْعَوَّلَ

Ruba’i Mujarrad

 1. Wazan فعلل

Mulhaq Ruba’i Mujarrad

 1. Wazan فعلل
 2. Wazan فوعل
 3. Wazan فيعل
 4. Wazan فعول
 5. Wazan فعيل
 6. Wazan فعلى
 7. Wazan فعنل

Ruba’i Mazid

 1. Wazan تَفَعْلَلَ
 2. Wazan اِفْعَنْلَلَ
 3. Wazan اِفْعَلَلَّ
 4. Wazan اِفْعَنْلَى

Tashrif Lughowi

Tashrif lughowi meliputi:

 1. Fiil Madhi (الفعل الماضي
 2. Fiil Mudhori (الفعل المضارع
 3. Isim Dhomir (اسم الضمير)
 4. Isim Fa’il (اسم الفاعل)
 5. Isim Isyarah (اسم الاشارة)
 6. Isim Maf’ul (اسم المفعول)
 7. Fi’il Amr (فعل الأمر)
 8. Fi’il Nahyi (فعل النهي)
 9. Isim Zaman (اسم الزمان)
 10. Isim Makan (اسم المكان)
 11. Isim Alat (اسم الألة)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *